Om oss

books8

Vi sysslar med:

• Årsredovisning • Budgetarbetet • Bokslut
• Skattedeklarationer • Projektredovisning • Bokföring
• Utbetalning av leverantörsfakturor • Kundfakturering
• Kontrolluppgifter • Löneberedningar • Inkomstdeklarationer

avskiljare

Redovisningsföreningen – en samorganisation för alla juridiska företagsformer

I både stora och små företag(organisationer) ställs höga krav på den ekonomiska redovisningen samt stor kunskap om vilka lagar och avtal som gäller vid anställningar mm. Vi kan erbjuda er vår tid, kunskap och kompetens och detta till ett självkostnadspris. Vi är ett antal Aktiebolag, Enskilda bolag, Ekonomiska föreningar, Stiftelser, Bostadsrättsföreningar samt Ideella föreningar som gått samman och bildat Redovisningsförenin­gen för att samordna vår ekonomi- och löneadministration.

Som medlem i föreningen ger vi möjlighet att delta i di­skussionen om föreningens utveckling. Våra ambitioner är att utifrån en stabil ekonomisk grund erbjuda våra medle­mmar ovanstående tjänster till självkostnadspris. Redo­visningsföreningen har inget vinstintresse, vi ser enbart till hög kompetens för lägsta möjliga kostnad.

Föreningens syfte är att:

• Genom samordning upprätthålla en hög kompetens då redovisningskraven på oss hela tiden ökar.
• Genom samordning kan vi pressa kostnaderna för admin­istrationen. Redovisningsföreningen har inget vinstintresse, medlemmarnas kostnader skall endast bära föreningens kostnader.
• Redovisningsföreningen använder den senaste tekniken och är hela tiden uppdaterad på de förändringar som sker inom redovisningsområdet.

Vi vill bli fler!

Våra erfarenheter från detta samarbete är mycket goda varför vi nu ger fler mö­jligheten att ansluta sig till vår Redovisningsförening.